JP Clean Servis poskytuje veškeré úklidové služby, výškové čištění, ale také čištění koberců a čalounění

Dnes je 22.05.2024, 16:25, svátek slaví Emil

Proč čistit výtahové šachty? Čistota úzce souvisí s bezpečností provozu.

Výtahová šachta se v dnešní době nachází ve většině bytových domech. Po modernizaci výtahů v panelových domech a nahrazení starých drátěných výtahových šachet se nabízí otázka "jak často výtahovou šachtu čistit? a jakým způsobem?". Obecně lze říci, že čím modernější výtah je, tím choulostivější je na nečistoty a o to více je třeba dbát na čistotu uvnitř výtahové šachty.

Pravidelným čištěním výtahové šachty můžete eliminovat poruchovost výtahu a tím pádem snížit výdaje na jeho opravy, které se mohou vyšplhat až do částek desetitisíců korun. Dle zkušeností odborníků doporučujeme výtahovou šachtu čistit alespoň jedenkrát ročně. Zajistíte tím bezproblémovou činnost výtahu ve vašem domě a také jeho čistý vzhled. Jistě jste již zažili situaci, kdy jste ze zvědavosti nahlédli skrze sklo výtahové šachty, zda-li už vám jede přivolaný výtah a při pohledu do výtahové šachty se vám zvedl žaludek z nepořádku, který se v šachtě nacházel.

Mezi velmi často vyskytující se nepořádek patří např. : psí chlupy, prach, mastnoty od olejů ze samomazů, papírky, nedopalky, papírové kapesníčky, žvýkačky, vlasy, a mnoho dalšího různorodého nepořádku. Největší nebezpečí, které zde hrozí je požár výtahové šachty. Je známa spousta případů požárů výtahových šachet a ve většině případech bylo ohniskem požáru nahromaděný nepořádek v prohlubni výtahové šachty a odhozený nedopalek. Je potřeba si uvědomit, že v šachtě výtahu je v případě požáru vytvořen tzv. komínový efekt, takže požár se může rozšířit do celého domu. Pokud nemáte udržovanou výtahovou šachtu, většina pojišťoven buď zkrátí pojistné plnění za vzniklé škody nebo je zcela odmítne uhradit. Kvalifikované firmy, které se zabývají čištěním výtahových šachet, vám po vyčištění výtahové šachty vystaví protokol o provedeném čištění výtahové šachty.

Čistá výtahová šachta je vizitkou nájemníků domu, ihned na první pohled poznáte, jací lidé v domě asi bydlí, proto je důležité dbát také na čištění a leštění skel výtahové šachty. Většinou se setkávám s nejrůznějšími nečistotami uvnitř, ale také vně výtahové šachty, zde jde ale opravdu pouze o estetičnost a vzhled šachty.

Nejčastějšími poruchami výtahů jsou poruchy šachetních či kabinových dveří. Porucha se vyznačuje tím, že výtah stojí v patře s otevřenými dveřmi a nereaguje na přivolání či navolení stanice zevnitř kabiny, někdy se závada projevuje tím, že stále dokola otevírá a zavírá dveře. Tyto poruchy jsou většinou způsobeny tím, že se padající nečistota (prach, kus omítky, žvýkačka, nedopalek, aj.) dostane do bezpečnostního kontaktu dveří, následně se někteří lidé snaží vzít opravu do svých rukou a většinou výtah poničí násilnou snahou o uzavření dveří. Toto je potom považováno za vandalismus a většinou jsou opravy hrazeny z fondů oprav nájemníků bytových domů.

Výdaje za čištění výtahových šachet jsou vzhledem k ušetřeným výdajům za častou poruchovost velmi nízké. V případě zájmu o čištění výtahové šachty se na nás můžete obrátit na kontaktech uvedených zde.

JP CLEAN SERVIS - úklid a čištění na Firmy.cz


Autor: admin , Přidáno dne 04.12.2016 23:42